Velayet

Boşanma davaları hakkında insanların kafasına takılan bir diğer soru işareti de velayet ve nafaka konularıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında protokolde beyan edilen ve anlaşmaya varıldığı belirtilenler arasında velayet ve nafaka hakkındaki hususlar da yer alır. Bu yüzden anlaşmalı boşanma davalarındansa çekişmeli boşanma davalarında velayet ve nafaka konusu mahkemenin vereceği karara bağlıdır. Mahkeme, birçok faktörü göz önünde bulundurarak hareket eder. Boşanma davalarında mahkeme, çocuk veya çocukların en yararına olacak kararı vermeye çalışır. Nafaka için de yine aynı şekilde çocukların ihtiyaçlarının eksik kalmaması önceliktir.

Mahkeme velayet konusunda hüküm vermeden çocuğun fikir ve görüşlerini de göz önünde bulundurur. Genellikle çocuğun düzeninin en az bozulacağı ve en az negatif etkiyi alacağı düzenin uygulanması için karar verilir. Çocuğun veya çocukların yaşayacağı şartlar da yine aynı şekilde göz önünde bulundurulur.

Nafaka sadece çocuğun ihtiyaçları ve masrafları için değil, çalışmayan bir anne için de verilir. Çocuk sayısı, çocukların yaşı ve ebeveynlerinin durumları değerlendirilerek bir nafaka belirlenir. Anlaşmalı boşanma davalarında çocuğun velayetinin kimde olacağı ve nafakanın miktarı, anlaşmalı boşanma protokolünde geçtiği için mahkemede bunlar üzerinde fazla durulmaz.

Velayet Davalarında Doğru Avukatla Çalışmak

Tıpkı diğer davalarda olduğu gibi velayet davalarında da doğru avukat ile çalışmak büyük önem taşır. Avukat seçiminiz davanın seyrini ve sonucunu direkt olarak etkileyebilir. Mevzu bahis çocuklar olduğu zaman durum daha da hassaslaşır. Çünkü mahkemece verilecek karar çocuğunuzun geleceğini etkileyecek bir karar olacaktır.

Böylesine hassas davalarda avukat seçerken, avukatınızın sadece konuya hakim olması gibi bir kriteriniz olmaz. Buna ek olarak kuvvetli iletişim yetenekleri, durum analizi, müvekkil ile bilgi paylaşımı ve tecrübesi gibi faktörler ön plana çıkmaktadır.

Menü