YARGITAY: Geçmişe Dönük Nafaka Talep Edilemez!

Velayeti babasına verilmiş olmasına karşın 13 sene boyunca annesi ile yaşayan çocuk için, anne geçmişe yönelik nafaka ve çocuğunun velayetini talep etti. Mahkemenin babanın nafaka ödemesi kararını ise Yargıtay bozdu.

13 yıl boyunca çocuğuna maddi veya manevi, hiçbir destekte bulunmayan baba, mahkemece haksız bulundu ve nafaka ödemesine karar verildi. Baba ise durumu Yargıtay’a taşıdı. Babanın sorumsuzluğuna rağmen, annenin çocuğunun ihtiyaçlarını ve bakımını üstlenmesinin “ahlaki bir görev” olduğu kanısına varıldı. Bçylece Yargıtay mahkemeden çıkan babanın nafakaya mahkum edilmesi kararını bozmuş oldu.

 

Anne Geçmişe Dönük Giderleri Geri İstedi

Çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle anlaşmalı olarak boşandı ve o dönem 3,5 yaşındaki çocuklarının velayeti babaya verildi. Babanın 13 sene boyunca çocuğunu hiç aramadığı ve görmediği iddia edildi. Yurt dışına çıkan anne ise çocuğunu yanına aldı. Bu iddiaları toplayarak 13 yılın sonunda 1. Aile Mahkemesi’ne başvuran anne yurt dışına çıktıkları gün itibariyle babanın çocukla hiç ilgilenmediğini iddia etti. Yıllar boyunca çocuğunun tüm giderlerini tek başına karşılayan anne, 1000 TL’lik iştirak nafakası talebi için 2. Aile Mahkemesi’ne açtığı davayı d hatırlattı. Geçmişe yönelik olarak çocuğunun masraflarının karşılığı olarak 20 Bin TL’nin faiziyle kendisine verilmesini talep etti. Baba ise, mahkemede çocuğunun ihtiyaç ve masrafları için destekte bulunduğunu fakat belgelerini elinde tutmadığını, velayeti zaten kendisinde olan çocuk için de nafaka ödeme zorunluluğu olmadığını belirterek davanın reddini talep etti.

 

MAHKEME ANNEYE HAK VERDİ

  1. Aile Mahkemesi’nden yüzü gülerek ayrılan taraf anne oldu. Yargıtay denetiminden de geçen kararda ortak çocuk için 250 iştirak nafakanın ödenmesi hükmü verildi. Nafakanın hakkaniyet kuralları çerçevesinde indirim ile beraber aylık 200 TL’den on yıllık nafaka tutarının ödenmesi gerektiğine karar verildi.

 

YARGITAYDAN EMSAL KARAR

Karar, davalı tarafından temyiz edilerek Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise 13 yıllık geriye dönük nafaka talebini haksız bularak emsal bir karara imza attı.

Yargıtay kararında şöyle denildi: “Somut olayda davacı, velayeti davalı babaya verilmiş müşterek çocuğa yaptığı masraflar için geriye dönük nafaka talep etmektedir. Davacı, müşterek çocuğun velayeti babasına verilmiş olmasına rağmen ahlaki bir görevi ifa ederek çocuğuna bakmıştır. 6098 Sayılı Türk Borç Kanunu’nun (TBK) 78/2. maddesinde belirtilen ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmelerin geri istenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda; davacının, çocuğu için yaptığı masraflar Türk Medeni Kanunu’nun 327/1.maddesi gereğince; ahlaki bir görevin yerine getirilmesi mahiyetindedir. TBK’nın 78/2 gereğince geri istenmesi mümkün değildir. Mahkemece, bu husus göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur.”

 

Menü