Türk Medeni Kanunu’nun 116. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre evlilik birliğinin temelden sarsılması ve bunun beraberinde gelenler şiddetli geçimsizlik olarak adlandırılabilir. Bu durumda eşlerden biri veya her ikisi boşanmak isteyebilir. Sadece birinin boşanmak isteyip boşanma davası açması durumunda görülecek olan dava çekişmeli davadır. Eğer eşlerin ikisi de boşanmak isteyip şartlarda bir uzlaşma sağlayamamışsa yine çekişmeli bir boşanma davası görülecektir.

Şiddetli Geçimsizlil

Şiddetli geçimsizlik eğer her iki çifti de derinden etkiliyor ve evliliğin sürekliliğini imkansızlaştırıyor ise, anlaşmalı boşanma da bir seçenektir. Çiftler bir boşanma avukatının yardımıyla velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi konularda anlaşarak bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarlar. Bu protokolün mahkemeye sunulmasıyla boşanma gerçekleşir.

Eğer çiftlerden biri ciddi akıl hastalıklarından mustarip ise, onur kırıcı davranışları varsa, aldatıyorsa, evi terk etmişse veya bunlara benzer başka fenalıkları var ise boşanma davası açılabilir. Bunların kanıtlanması, tanık gösterilip delillerle desteklenmesi halinde boşanma davası daha kolay bir hal alabilir.

Tüm bu komplike süreçler boşanma fikrini aklına koymuş insanların gözünü biraz korkutuyorsa da, tüm bunlar tecrübeli bir boşanma avukatının profesyonel yardımıyla rahatlıkla çözülebilir.

Menü