Anlaşmalı boşanma konusu her ne kadar boşanmanın en kolay ve en sancısız yolu gibi görünse de sağlanması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartların başında da bir tam yıl evli kalmış olma şartı gelmektedir.

Önceki yazılarımızda anlaşmalı boşanmanın ne olduğunu ve nasıl işlediğini sizlere anlatmıştık. Aynı şekilde anlaşmalı boşanma protokolünün de ne olduğunu, nasıl hazırlandığını ve ne işe yaradığının üstünden detaylıca geçmiştik. Ama anlaşmalı boşanmanın temel şartlarından biri, yani bir tam yıl evli kalmış olma şartı yerine gelmeden anlaşmalı boşanmak mümkün müdür? Bu konuda farklı kaynaklardan farklı farklı şekillerde sonuçlanan davalara yönelik bilgiler edinmek pekala mümkünse de, biz size işin aslını bu yazımızda açıklayacağız.

Normalde anlaşmalı olarak boşanmak isteyen bir çift evliliklerinin bir tam yılını doldurmadan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayabilir ve mahkemeye başvurabilirdi. Ama mahkeme evliliğin bir yılını doldurmamış olmasından dolayı davayı usulen reddederdi. Yani boşanma girişimi usulüne aykırı değerlendirilirdi. Ama avukatların çiftlerle müzakeresinin ardından bunun için de alternatif bir çözüm bulunabilir. Çiftlerin boşanmak için gerekli ve ciddi bir veya birkaç şartı sağlıyor olması çeşitli sebeplerinin olması durumunda bir yılını tamamen doldurmadan da boşanmak mümkündür.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması, eşlerin bir arada yaşamasını imkansız kılacak başka bazı sebepler ve kişisel, fiziksel veya psikolojik bazı sorun ve rahatsızlıkların çiftlerden birinin veya ikisinin hayatını zulmedeceği noktaya gelmesi halinde mahkeme durumu detaylıca değerlendirerek anlaşmalı boşanmayı mümkün kılabilir. Bu konuda yine peşin hüküm vermek mümkün olmayıp, en doğru olan iyi bir boşanma avukatı ile beraber çalışmaktır.

Sonuç olarak anlaşmalı boşanabilmek için bunun şartlarını yerine getirmek gerekmektedir. Bu gerekliliklerin sağlanamaması durumunda ise istisnai durumlar dışında anlaşmalı boşanma olmaz. Bu şartların en başıjnda da bir tam yıl evli kalmış olmak gelmektedir.

Menü