Çekişmeli boşanma davaları, iki farklı taraf arasında görülen davalardır. Böyle davalarda davacı belli suçlamalar ve ithamlarda bulunabilirken, davalı taraf da kendisini savunabilir veya karşı suçlamalarda bulunabilir. Her ne olursa olsun, önemli olan suçlamaları ispatlamak yani kanıt sunmaktır. İspat hukukunun temeli delildir ve delillerin sunulmasının da bir prosedürü vardır.

Usulüne Uygun Deliller

Ses kayıtları, whatsapp konuşmaları, mesajlaşmalar ve diğer sosyal medya paylaşımlarının delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı büyük soru işareti. İnsanların çekişmeli boşanma davaları hakkında merak ettiği soruların başında gelen bir konu. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, delillerin usulüne uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir. Usulüne aykırı şekilde elde edilen ya da usulüne aykırı şekilde yaratılan deliller mahkemede delil olarak kabul edilmeyecektir.  İnsanların temel hak ve hürriyetlerinden biri olan kişiselliğin ve özel hayatın işgali suçtur. Bu yöntemle elde edilen deliller kabul edilmeyecektir.

Delil Eldesi

Eşlerden birinin eşinin telefonunu gizlice ele geçirmesi, konuşma, mesaj, fotoğraf/medya ve diğer özel belge ve bilgilere bakması ve kopyalaması kişiselliğin ihlali olduğundan suçtur. Her ne kadar bir iddiayı kesin şekilde kanıtlayacak bir delil olsa da bu şekilde elde edilen deliller geçersiz sayılacak ve suç olarak değerlendirilecektir. Aynı şekilde bir eşin diğer eşe tuzak kurarcasına sadece delil alabilmek için bir senaryo yaratarak yönlendirmesi ve açığa çıkan şeyleri delil olarak sunması suçtur. Buna da usulüne aykırı şekilde delil yaratma denir. Bu yüzden deliller toplanırken ve sunulurken çok dikkatli olunmalıdır.

Facebook, Twitter vs. sosyal medya platformlarında paylaşılan postlara gelecek olursa. Bu gibi platformlarda paylaşılanlar aile fertlerinin de görebileceği varsayımıyla atılmış olacağından delil olarak sunulabilir. Aile içinde gizlilik olmaz yaklaşımı ile kişisel veriler ve bilgilerin gizliliği arasında kalan bu alandan elde edilenler delil olarak sunulabilir.

Tanık

Tanık sunmak mahkemede davanın seyrini pekala değiştirebilir. Tanıkların hangi nitelikle orada oldukları, söylenenleri her iki tarafın da onaylaması gibi etkenler tanığın inandırıcılığını artıracaktır. Ama yine de usulüne uygun şekilde elde edilen deliller tanıklardan daha etkili olacaktır. Değişkenlik göstermekle beraber kanıtları destekleyen tanıkların bulunması davanın seyrini değiştirebilir veya sonucu güçlendirebilir.

Menü