Önceki yazılarımızda çekişmeli boşanma davaları hakkında genel işleyiş ve süreç hakkında sizlere detaylıca bilgi sunduk. Ancak çekişmeli boşanma dendiğinde akla gelen ve düşünülmesi gereken bir diğer şey de tazminat ve mal paylaşımıdır. Bu yazımızda sizlere çekişmeli boşanmadaki tazminat ve mal paylaşımı hakkında bilgi sunacağız.

Tazminat

Çekişmeli boşanma davalarında taraflardan birinin karşı taraftan tazminat talep etmesi olasıdır. Bu davalar ise iki kategoride incelenir. Bunlardan ilki maddi iken ikincisi de manevidir. Maddi tazminat davası, taraflardan birinin evlilik sırasında eşi yüzünden elinden kaybettiğini iddia ettiği ve boşanmadan sonra yalnız kalacağından kaybedeceği mal varlıkları için açılır. Evlilik sırasında kaçırılan bazı fırsatlar bu kategoride incelenebilir.

Manevi olanlar ise kişiliğin ve onurun zedelenmesi, hayatından süre çalınması vb. konulardaki suçlama ve ithamlarla birlikte açılabilir. Aldatılma gibi durumlarda 3. Kişiye de dava açmak mümkündür. Ancak o üçüncü kişinin evlilikten haberinin olduğu ispatlanmalıdır ki kendisine karşı bir manevi tazminat davası açılabilsin.

Mal Paylaşımı

Mal paylaşımı mal rejimine göre değişiklik gösterir. 2002 yılından önce medeni kanunda yer alan mal rejimi “mal ayrılığı rejimi” idi. Bu rejime göre herkes kendi aldığı, tapusu, ruhsatı ve zimmeti kendi üstüne olan malları alabilirdi. Ancak kadının çalışmaması durumunda bu kadın için negatif bir ayrımcılık olduğundan, 2002 yılı itibariyle bu mal rejimi yerini “mallara katılma rejimi”ne bıraktı. Bu mal rejimine göre de evlilik sırasında alınan (özel eşyalar hariç) tüm mallar adil şekilde taraflarca paylaşılır. 2002’den sonra evlenen çiftler için mallara katılma rejimi geçerli olacaktır. 2002 yılından önce evlenen çiftler içinse, 2002’den önce alınan mallar mal ayrılığı rejimine göre, 2002’den sonra alınanlarsa mallara katılma rejimine göre paylaştırılır.

Menü