Boşanma Davası

Evlilikte birbirini yeterince tanımayan erkek ve kadın şiddetli geçimsizlik nedeni ile yollarını ayırma kararı alıyor. Verilen karar netleşmesi durumunda araya giren ve kişilerin müracaat ettiği boşanma avukatı devreye giriyor. Eşler arasında yaşanan olumsuzluklar bitme kararının onaylanmasını başlatan süreçte stres içine giriliyor. Birbirlerine zıt karakter veya evlilikte anlaşılmayan herhangi nedenle kişilerin yıpranma sürecine başlıyor. Evliliğini bitirmeyi düşünen eşler için üzücü ve yorucu günler olabilir. Boşanma Davası açılan ve süren süreçler hakkında çiftlerin kafalarında soru işaretleri var.

Evliliğin Bitme Kararı Nasıl Verilir?

İki insanın dünya evine girmesi ve yeni hayatta beraber adım atması ilk zamanlarda olumlu geçiyor. Zaman içinde bazı sorunların yaşanması kıskançlık, fikir ayrılıkları, birbirine uyum sağlamama gibi sayılamayacak sorunların gündeme gelmesi ve çok sık tekrar edilmesi her evliliği bitirme aşamasına getiriyor. Fikirlerini ve ayrılık düşüncesini boşanma avukatı kararı ile ilerlemeyi hedefleyen eşler artık birbirini çekemez hale gelmektedirler.

Ayrılan Eşleri Neler Bekliyor?

Kararlarında değişim göstermeyen ya da şans birbirine vermeyen eşler kısa süre içinde boşanma avukatı desteği ile fikrini beyan ederek kararda dava açmayı belirliyor. Açılan davada eşler anlaşamaz ise bu süreç uzama yoluna gidiyor. Evlilik aşamasında eşlerde çocuk yok ise durum net olarak kolaylaşıyor. Kişilerde çocuk var ise bu işi zorlaştırarak uzatıyor. Açılacak davalarda tazminat, nafaka gibi istekler gerçekleşiyor. Ayrılan eşler bir takım sorunları aşmak için zaman içinde psikolojik sorun yaşayabiliyor.

Yollarını Ayıran Eşler Ne Gibi İşlemler Yapmalıdır?

Yolunu ayırmayı düşünen eşler verdikleri karar doğrultusunda talep etmeyi düşündüğü ve herhangi mal varlığı var ise boşana avukatı aracılığı ile davayı açabiliyor. Eşler kendilerine ayrı birer avukat tutarak şikayetlerini belirtiyor.

Anlaşmalı ve karşılıklı ayrılıklarda süreç çok kısa olarak tek celsede bitiyor. Eşlerin kavga ve şiddete meyilli olması durumunda bir araya gelerek birbirlerine farklı çelişki yaşatma veya tek taraflı ayrılık düşünceleri son derece problemli bir süreçle geçerek uzayabiliyor. Her iki tarafın avukatı kişilerin sorunu ve sonucunu beyan ederek mahkemenin vermiş olduğu karar altında hakime sunuluyor. Son kararı verecek olan hakim eşlerin durumunu incelemeye alarak yorumu ve sonucu bağlıyor.

Menü