Boşandığı eşine 3 bin TL tedbir ve yoksulluk, çocukları E. ve S. için 3’er bin liralık nafaka ödemeye mahkûm edilen koca, nafaka taksitleri yerine, velâyeti annesinde olan çocuklarının özel okul taksitini ve eğitim masraflarını ödedi.

 

Eşinden boşanmasının ardından eski eşine 3 bin TL yoksulluk ve tedbir nafakası ve çocukları E. ve S için de 3’er bin liralık nafakalar ödemesine hükmedilen koca, velayetleri annelerine verilen çocuklarının özel okul taksitlerini ödedi.

Hakkında İcra Takibi!

Çocuklarının okul taksitlerini düzenli şekilde ödeyen baba, eski eşi tarafından kendisine karşı 21. İcra Müdürlüğü’nce nafakaların eksik ödenmesi gerekçesiyle icra takibi başlatıldığını öğrenerek mahkemeye müracaat etti.

Başvurduğu 18. Aile Mahkemesi’nde ise baba, nafaka olarak çocuklarının özel okul taksitlerini ve diğer bazı masraflarını karşıladığını söyledi.

 

Karşılıklı Anlaşma Yoktu

Anne ise, eski eşi istediği için çocukların özel okula gittiğini ve bu konuda karşılıklı anlaşmanın olmadığını belirterek okul taksitlerinin nafaka yerine geçmediğini savundu.

Aile Mahkemesi Taksitleri Nafakadan Saydı

Mahkeme, yapılan 107 bin TL ödemenin nafakayı karşıladığı varsayılarak, davacının nafaka borcunun bulunmadığının tespiti ile davacı lehine kötü niyet tazminatına karar verdi. Karar ise davacının eski eşi tarafından temyiz edildi.

 

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Yargıtay 2. Hukuk Dâiresi, eşi benzeri görülmemiş bir karar verdi. Daire, ahlâkî bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmelerin, geri istenemeyeceğine dikkat çekti.

Yargıtay, yaptığı açıklamada, “Boşanma ilâmında hüküm altına alınan iştirak nafakalarının alacaklısı velâyet hakkı kendisine verilen eş olup, nafaka alacağı sadece eğitim giderlerinden ibâret değildir. Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır Buna göre, ilke olarak, nafaka borçlusu tarafından ortak çocukların, okul ve eğitim giderlerine ilişkin olarak yapılan ödemelerin, nafaka alacaklısına nafakaya mahsûben ödediğine dâir açıklama bulunmadan nafakaya mahsûben yapıldığı kabul edilemez. Somut olayda, ortak çocukların okul âidatları ve eğitimlerine ilişkin ödemelerinin nafakaya mahsûben yapılmadığının kabulü ile nafaka borcundan mahsûp edilmemesi gerekirken aksi yönde değerlendirme yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir”. ifadelerine yer verdi.

 

 

Menü