Çekişmeli Boşanma

Diğer boşanma türlerinden daha karmaşık ve uzun bir süreç olan çekişmeli boşanma davaları, çiftlerin yıprandığı süreç ve prosedürler içerebiliyor. Çekişmeli boşanma davaları tıpkı tazminat davaları gibi iki farklı tarafın birbirlerine karşı açtıkları davalardır. Yer yer tarafların birbirinden tazminat taleplerinin olduğu da görülür. Çekişmeli boşanmalar eşlerden birinin boşanmak istememesi veya anlaşmalı boşanamamaları gibi durumlarda söz konusu olabilir. Anlaşmalı boşanmaya engel olan birçok sebep vardır. Bunların başında evliliğin tam bir yılını doldurmamış olması gelmektedir. Bunun dışında tarafların birbirlerinden beklentilerinin uyuşmazlığı ve velayet, nafaka vb. konularda anlaşmaya varamamaları da örnek gösterilebilir.

Çekişmeli Boşanma Süreci

Çekişmeli Boşanmalarda tarafların kendi avukatları olur ve bu avukatlar onları vekaleten mahkemede bulunabilirler. Yani anlaşmalı boşanmanın aksine tarafların mahkemede bizzat bulunmalarına gerek yoktur. Davalar tarafların farklı talep, beyan ve beklentilerinin olmasından ötürü tek celsede sonuçlanmayıp uzayabilir. Bu tip davalar genellikle uzun süreçler olup 2-3 yıl sürebilir.

Boşanmak isteyen çiftlerin öncelikle boşanma sebeplerini beyan etmeleri gerekmektedir. Bunlar için kanıt sunmaları ve şahit göstermeleri de gerekebilir. Mağdur olduğunu iddia eden tarafın diğer taraftan maddi ve manevi tazminat talebi olabilir ve bu tazminatlar 10 binden 50 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Aldatmaya, terk etmeye vb. diğer sebeplere dayalı çekişmeli boşanma davalarında mağdur olan tarafa verilen tazminat artabilir. Boran&Üner Hukuk Bürosu Aile Avukatlığı Hizmeti

Menü